Sağlık ve Sosyal Bilimler Alanlarında Proje Geçmişi
Social Construction Of Pseudo Disease In Turkey: Clinicians’ Practice Of “Giving Diagnosis”,
Patients’ Voices from “Subject Positions”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, (Mayıs 2002- Temmuz 2003)

Ana-Baba Eğitiminde İki Farklı Model: okul öncesi çocukların ev kazalarından korunması,
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (Şubat 2003-
Ocak 2004)

SB Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Etki Değerlendirme Çalışması, SB Sağlıkta Dönüşüm
Projesi Araştırma Projesi, Yerel Koordinatör (Proje Yöneticisi: Prof Dr. Rifat Atun, Şubat
2007-Aralık 2008)

SB Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Program, Yönetim Ekibi Üyesi (Program
Yöneticisi: Yar.Doç. Dr. Talat Bahçebaşı, 2011-2013)

Düzenlediği Eğitimler
Niteliksel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri, Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği, 2004-2008,
1-İstanbul Yeditepe Üniversitesi, 2-Florance Nightengale, 3-Cerrahpasa Universitesi.

Temel Proje Yönetimi Eğitimi, PMI REP, Sağlık Bakanlığı PYDB, Antalya, Mayıs 2007
İleri Proje Yönetimi Eğitimi, Uygulamalı Mantıksal Çerçeve ve Project Professional Yazılımı,
Sağlık Bakanlığı PYDB, Ankara, Haziran 2009

Sağlık Teknolojileri Değerlendirme (HTA) Yöntem ve Süreçleri: Temel Eğitim, Sağlık Bakanlığı,
Performans Yönetimi ve Kalite Departmanı ve NICE-International, Ankara Temmuz 7-10,
2010

QSR NVivo Niteliksel Analiz-Temel Eğitimi, Başkent Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2, 2012.

Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitim, Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,
Haziran 2021; Aralık 2021

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram