Calvino

Seda Usubütün, 2010

Sarp Yamaçtan Sarkarken

Başım dönüyor
Çekildiğim yer içerisi
Özlem doluyum...
...hiç gelmeyecek olana


Dışarısı
Camın ardında
İzliyorum yalnızca...
...değmiyorum


Çatlak
Yoğunlaşıyor sızan ışık
Bırakıyorum kendimi...
...sonsuzdayım


Seda Usubütün, 2015
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram