İç - Dış

Seda Usubütün, 2010

Amatör olarak yaptığım fotoğraf ve kısa film projelerimde bugüne değin bir yandan içsel olarak beni zorlayan temalara yoğunlaşırken bir yandan da bu temaları çalışma şeklimi çeşitlendirmeye çalıştım.

İçsel dünya ile dışarısının, ben ile ötekinin, kişinin deneyim dünyası ile dışsal gerçekliklerin paradigmatik ilişkilerinde karşılıklı etkileşimlerle ortaya çıkan öznel anlamların görsel ve sözel dil kullanarak paylaşılan ortak anlamlara dönüşme süreci çalışmalarımdaki ana temayı oluşturdu.

Yaşam İçeri,  2013

İç/Dış etkileşiminin olanakları ve olanaksızlıkları olarak adlandırılabilecek bu ana temayı çalışma şeklim ise gerek fotoğraf gerekse hareketli görüntü alanında çoklu perspektif ve çok katmanlı düşünümselliği bir araya getiren imgesel ve sözel kolaj çalışmaları şeklinde oldu.

Görsel dilim çok parçalı hale evrildikçe anlam dünyam farklı katmanlar arasında giderek daha karmaşık ilişkiler kurmaya başladı. Geldiğim noktada düşünsel ve biçimsel olarak daha farklı etkileşimlere, bağlantılara ve araçlara gereksinim duyuyorum.

Şimdi ve Burada,  2014

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram